معنی و ترجمه کلمه تکامل به انگلیسی تکامل یعنی چه

تکامل

evolution
transmutation


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها