معنی و ترجمه کلمه تکان دادن به انگلیسی تکان دادن یعنی چه

تکان دادن

agitate
budge
commove
con cuss
convulse
flick
hitch
hustle
impulse
jar
jolt
jounce
move
pulsate
shag
shake
shock
shog
shrug off
startle
stir
twiddle
wag
wiggle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها