معنی و ترجمه کلمه تکان شدید و سخت به انگلیسی تکان شدید و سخت یعنی چه

تکان شدید و سخت

yank
yankee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها