معنی و ترجمه کلمه تکثیر غیرجنسى به انگلیسی تکثیر غیرجنسى یعنی چه

تکثیر غیرجنسى

agamogenesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها