معنی و ترجمه کلمه تکرار بیمورد به انگلیسی تکرار بیمورد یعنی چه

تکرار بیمورد

pleonasm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها