معنی و ترجمه کلمه تکرار و تاکید کردن به انگلیسی تکرار و تاکید کردن یعنی چه

تکرار و تاکید کردن

ingeminate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها