معنی و ترجمه کلمه تکرار کردنى به انگلیسی تکرار کردنى یعنی چه

تکرار کردنى

repeatable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها