معنی و ترجمه کلمه تکرار به انگلیسی تکرار یعنی چه

تکرار

duplication
frequence
frequency
frequentation
ingemination
iterance
iteration
pepeat
practice
practise
recapitulation
reduplication
rehearsal
reiteration
renewal
repeat
repetition
replication
tautology
use

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها