معنی و ترجمه کلمه تکمه اى به انگلیسی تکمه اى یعنی چه

تکمه اى

tuberculate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها