معنی و ترجمه کلمه تکمه به انگلیسی تکمه یعنی چه

تکمه

bud
button
tuber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها