معنی و ترجمه کلمه تکمیل به انگلیسی تکمیل یعنی چه

تکمیل

compietion
complementarity
completion
entelechy
fulfillment
fulfilment
replete
supplementation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها