معنی و ترجمه کلمه تکه چرمى که به پشت زین بسته مى شود و از زیر دم اسب مى گذرد به انگلیسی تکه چرمى که به پشت زین بسته مى شود و از زیر دم اسب مى گذرد یعنی چه

تکه چرمى که به پشت زین بسته مى شود و از زیر دم اسب مى گذرد

crupper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها