معنی و ترجمه کلمه تکه گوشت دنده دار به انگلیسی تکه گوشت دنده دار یعنی چه

تکه گوشت دنده دار

rib

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها