معنی و ترجمه کلمه تک سویه به انگلیسی تک سویه یعنی چه

تک سویه

unilateral

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها