معنی و ترجمه کلمه تک ورق به انگلیسی تک ورق یعنی چه

تک ورق

singleton


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها