معنی و ترجمه کلمه تک گذرى به انگلیسی تک گذرى یعنی چه

تک گذرى

one pass


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها