معنی و ترجمه کلمه تک گل به انگلیسی تک گل یعنی چه

تک گل

uniflorous


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها