معنی و ترجمه کلمه تک گویى به انگلیسی تک گویى یعنی چه

تک گویى

soliloquy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها