معنی و ترجمه کلمه تک یاخته به انگلیسی تک یاخته یعنی چه

تک یاخته

protozoan
unicellular
unicellularity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها