معنی و ترجمه کلمه تگرگ به انگلیسی تگرگ یعنی چه

تگرگ

corn snow
hail
hailstone
hydrometeor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها