معنی و ترجمه کلمه تیره روز به انگلیسی تیره روز یعنی چه

تیره روز

miserable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها