معنی و ترجمه کلمه تیر اندازى به انگلیسی تیر اندازى یعنی چه

تیر اندازى

gunfire
gunshot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها