معنی و ترجمه کلمه تیر شهاب سنگ آسمانى به انگلیسی تیر شهاب سنگ آسمانى یعنی چه

تیر شهاب سنگ آسمانى

meteor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها