معنی و ترجمه کلمه تیر کشیدن به انگلیسی تیر کشیدن یعنی چه

تیر کشیدن

pang
prickle
smart
stab
sting
throe
twinge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها