معنی و ترجمه کلمه تیر یا الوار خمیده و کج به انگلیسی تیر یا الوار خمیده و کج یعنی چه

تیر یا الوار خمیده و کج

camber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها