معنی و ترجمه کلمه تیزاب سلطانى به انگلیسی تیزاب سلطانى یعنی چه

تیزاب سلطانى

aqua regia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها