معنی و ترجمه کلمه تیزکن به انگلیسی تیزکن یعنی چه

تیزکن

grinding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها