معنی و ترجمه کلمه تیغه دار به انگلیسی تیغه دار یعنی چه

تیغه دار

bladed

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها