معنی و ترجمه کلمه تیول بخشیدن به انگلیسی تیول بخشیدن یعنی چه

تیول بخشیدن

enfeoff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها