معنی و ترجمه کلمه ثابت تر به انگلیسی ثابت تر یعنی چه

ثابت تر

steadier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها