معنی و ترجمه کلمه ثابت تر به انگلیسی ثابت تر یعنی چه

ثابت تر

steadier


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها