معنی و ترجمه کلمه ثابت در یک نقطه به انگلیسی ثابت در یک نقطه یعنی چه

ثابت در یک نقطه

punctual

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها