معنی و ترجمه کلمه ثابت قدم ماندن به انگلیسی ثابت قدم ماندن یعنی چه

ثابت قدم ماندن

persevere

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها