معنی و ترجمه کلمه ثابت قدم به انگلیسی ثابت قدم یعنی چه

ثابت قدم

consistent
constant
resolute
staunch stanch
steadfast
surefooted
unflinching

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها