معنی و ترجمه کلمه ثابت نبودن به انگلیسی ثابت نبودن یعنی چه

ثابت نبودن

fluctuate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها