معنی و ترجمه کلمه ثابت نبودن به انگلیسی ثابت نبودن یعنی چه

ثابت نبودن

fluctuate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها