معنی و ترجمه کلمه ثابت واداشتن به انگلیسی ثابت واداشتن یعنی چه

ثابت واداشتن

poise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها