معنی و ترجمه کلمه ثابت کردنى به انگلیسی ثابت کردنى یعنی چه

ثابت کردنى

vindicable
vindicatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها