معنی و ترجمه کلمه ثابت کردن به انگلیسی ثابت کردن یعنی چه

ثابت کردن

ascertain
clinch
demonstrate
evidence
fixation
freeze
immobilize
posit
prove
prover
stable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها