معنی و ترجمه کلمه ثابت به انگلیسی ثابت یعنی چه

ثابت

changeless
constant
equable
fiducial
firm
fixed
hard and fast
immobile
immovable
inalterable
incommutable
indelible
invariable
invariant
irremovable
lasting
loyal
pat
permanent
resolute
settled
stable
staid
st

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها