معنی و ترجمه کلمه ثالث به انگلیسی ثالث یعنی چه

ثالث

tertiary
third

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها