معنی و ترجمه کلمه ثانوى به انگلیسی ثانوى یعنی چه

ثانوى

peripheral
sec
second
secondary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها