معنی و ترجمه کلمه ثانیا به انگلیسی ثانیا یعنی چه

ثانیا

secondly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها