معنی و ترجمه کلمه ثانیوى به انگلیسی ثانیوى یعنی چه

ثانیوى

secondary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها