معنی و ترجمه کلمه ثبات با خط تاخیرى به انگلیسی ثبات با خط تاخیرى یعنی چه

ثبات با خط تاخیرى

delay line register

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها