معنی و ترجمه کلمه ثبات تغییر مکان ایستا به انگلیسی ثبات تغییر مکان ایستا یعنی چه

ثبات تغییر مکان ایستا

statip shift register

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها