معنی و ترجمه کلمه ثبات تغییر مکان پویا به انگلیسی ثبات تغییر مکان پویا یعنی چه

ثبات تغییر مکان پویا

dynamic shift register

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها