معنی و ترجمه کلمه ثبات حالت برنامه به انگلیسی ثبات حالت برنامه یعنی چه

ثبات حالت برنامه

program state register

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها