معنی و ترجمه کلمه ثبات معاوضه اى به انگلیسی ثبات معاوضه اى یعنی چه

ثبات معاوضه اى

exchange register

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها