معنی و ترجمه کلمه ثبات نشانى به انگلیسی ثبات نشانى یعنی چه

ثبات نشانى

address register


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها