معنی و ترجمه کلمه ثبات به انگلیسی ثبات یعنی چه

ثبات

bookkeeper
cataloger
cataloguer
consistence
consistency
constancy
fixity
fortitude
grit
immutability
indelibility
permanency
poise
recorder
register
stability
stableness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها