معنی و ترجمه کلمه ثبت تغییرات نیروى اشعه ى خورشید به انگلیسی ثبت تغییرات نیروى اشعه ى خورشید یعنی چه

ثبت تغییرات نیروى اشعه ى خورشید

actinogram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها